"Va ser el temps que vas passar amb la teva rosa el que la va fer tan important" - El Petit Príncep

Les nostres tarifes

A la Rialla oferim uns preus molt competitius, sense oblidar-nos mai de la qualitat del nostre equip docent i la conservació i renovació constant de totes les nostres instal·lacions.

Volem oferir realitat, bons preus, bones mestres, bones instal·lacions, entre tots hem de fer cada dia del nostre poble un poble millor, un poble amb serveis per a tothom.

Quotes


Jornada matí

Quota mensual

Horari

de 8:45h a 13:00h

Preu

130€

Serveis i extres

Menjador i berenar eventual

20€

Permanència fixa matí

de 7:45h a 8:45h

40€

Permanència eventual matí

de 7:45h a 8:45h

5,50€


Jornada tarda

Quota mensual

Horari

de 14:50h a 17.30h

Preu

130€

Serveis i extres

Berenar fix

50€

Permanència fixa matí

de 7:45h a 8:45h

30€

Permanència fixa tarda

de 17:30h a 18:00h

20€

Permanència fixa tarda

de 17:30h a 18:30h

40€

Permanència eventual tarda

de 17:30h a 18:30h

5,50€


Jornada sencera

Quota mensual

Horari

de 8:45h a 13:00h i de 14:50h a 17:30h

Preu

160€

Serveis i extres

Menjador i berenar fix

155€

Nadons portant el dinar

50€

Menjador i berenar eventual

9,50€

Berenar fix

50€

Permanència fixa tarda

de 17:30h a 18:00h

20€

Permanència fixa tarda

de 17:30h a 18:30h

40€

Permanència eventual

de 17:30h a 18:30h

5,50€


Matrícula i assegurança

165€


Serveis post-P2*

Casalet de setembre les dues setmanes

de 8:45h a 17:30h

150€

Casalet de setembre primera setmana

de 8:45h a 17:30h

90€

Casalet de setembre segona setmana

de 8:45h a 17:30h

90€

* Servei extra de setembre per aquells infants que han acabat P2 i el setembre començaran P3.


-Els esporàdics es cobraran a mes vençut en la quota del mes següent
-L'import de la matrícula no es retornarà en cap cas
-En cas de devolució del rebut domiciliat, s'aplicarà un increment de 10€ en concepte de despeses i tramitacions bancàries
-Consulteu descomptes per a famílies nombroses o monoparentals (és necessari acreditar llibre de família o targeta de família nombrosa)
-Un cop matriculat l'alumne, es facturaran els mesos corresponents fins al juliol del mateix any (mes de juliol inclòs)
-Les tarifes indicades poden ser actualitzades en el rebut del mes de gener sense avís previ. En cas de ser així, s'entregaria un nou full de les noves tarifes aplicades.